لوگو راديو گلها

تحقيق جامع دکتر علی جمادی درباره آثار شناخته شده

 موسيقيدان بزرگ شادروان روح الله خالقی

برگشت به صفحه اول

 متن زير مقدمه ای است از تحقيقات دکتر علی جمادی در مورد آثار باقی مانده از شادروان روح الله خالقی۰ ايشان با نهايت فروتنی نتيجه تحقيقات خود را برای دانلود شما عزيزان در اختيار راديو گلها قرار داده اند که از اين بابت بسيار سپاسگذاريم۰

Acrobat Reader با کليک کردن بر روی متن مقدمه می توان مطالب دکتر جمادی را با استفاده از نرم افزار

   خواند و يا بر روی کامپيوتر ضبط کرد۰

 ۰ است MB تعداد صفحات ۹۷ و حجم فايل ۴,۸

 

برگشت به صفحه اول


.سايت اينترنتي و برنامه هاي راديو گلها توسط مسعود نوين فرح بخش گرد آوري و پخش ميگردد